Send brief

Knowledge base

Widełki płacowe w Full Stack Experts na 2024 rok

W trosce o przejrzystość i równość wynagrodzeń, w Full Stack Experts publikujemy widełki płacowe. Jest to zgodne z dyrektywą unijną o przejrzystości wynagrodzeń, która weszła w życie 6 czerwca 2023 roku, zobowiązując państwa członkowskie do dostosowania krajowych przepisów do 7 czerwca 2026 roku.

W FSE również stawiamy na otwartość w kwestii wynagrodzeń, co jest odzwierciedleniem naszych wartości organizacyjnych i pragnieniem stworzenia transparentnego środowiska pracy. Wierzymy, że otwartość w tym obszarze wzmacnia relacje zarówno wewnątrz firmy, jak i z potencjalnymi pracownikami.

Podsumowując, publikowanie widełek wynagrodzeń może przynieść znaczne korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, promując otwartość, sprawiedliwość i zaufanie, co w konsekwencji prowadzi do bardziej pozytywnych relacji pracowniczych i lepszego dopasowania na rynku pracy.

Korzyści dla firmy i pracowników:

  • Transparentność wynagrodzeń pokazuje, że nasza firma jest otwarta i uczciwa.
  • Zrozumienie. Pracownicy, którzy rozumieją, jak kształtowane są wynagrodzenia i co mogą zrobić, aby osiągnąć wyższe poziomy płac, są bardziej zaangażowani i zadowoleni z pracy.
  • Sprawiedliwość i równość płac. Publikowanie widełek wynagrodzeń pomaga zapewnić, że wszyscy pracownicy są sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę.
  • Optymalizacja procesów HR: Publikowanie widełek płac ułatwia rekrutację i negocjacje płacowe, ponieważ kandydaci już na wstępie wiedzą, czego mogą oczekiwać, co przyspiesza proces rekrutacji i czyni go bardziej efektywnym.

Korzyści dla potencjalnego kandydata:

  • Lepsze dopasowanie do oczekiwań. Kandydaci mogą szybciej zidentyfikować oferty pracy, które odpowiadają ich oczekiwaniom wynagrodzeniowym, co oszczędza czas zarówno kandydatom, jak i pracodawcom.
  • Większa przejrzystość i uczciwość procesu rekrutacji. Transparentność w zakresie wynagrodzeń daje kandydatom poczucie uczciwości i otwartości procesu rekrutacyjnego, co zwiększa ich zaufanie do nas jako pracodawcy.
  • Lepsze negocjacje. Dzięki jasnym widełkom wynagrodzeń, kandydaci są lepiej przygotowani do negocjacji wynagrodzenia, mając na względzie konkretne ramy.
  • Potencjał rozwoju kariery. Publikowanie widełek wynagrodzeń może również dostarczyć informacji na temat potencjalnych ścieżek kariery i rozwoju w firmie, co jest ważne dla kandydatów zainteresowanych długoterminowym zaangażowaniem.

Nasze widełki wynagrodzeń są corocznie aktualizowane i dostępne publicznie, zarówno na naszej stronie, jak i w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Na rok 2024 zaplanowaliśmy aktualizację, w której uwzględnimy także roczną premię partnerską, zależną od wspólnych osiągnięć zespołu i współpracy z klientami.

Ponadto, w Full Stack Experts oferujemy wiele benefitów pracowniczych, w tym indywidualny budżet szkoleniowy dla każdego pracownika i dostęp do narzędzi rozwojowych. Zachęcamy do elastycznego podejścia do godzin pracy, umożliwiając rozpoczęcie dnia w dogodnych godzinach, a w piątki oferujemy skrócony dzień pracy, by umożliwić wcześniejszy start weekendu.

A oto jak jakie mamy widełki płacowe na 2024 rok: